https://talktosonicz.com https://talktosonicz.com https://talktosonicz.com https://talktosonicz.com https://talktosonicz.com https://talktosonicz.com https://talktosonicz.com https://talktosonicz.com https://talktosonicz.com https://talktosonicz.com https://talktosonicz.com

https://talktosonicz.com https://talktosonicz.com https://talktosonicz.com https://talktosonicz.com https://talktosonicz.com https://talktosonicz.com https://talktosonicz.com https://talktosonicz.com https://talktosonicz.com https://talktosonicz.com https://talktosonicz.com

சர்வதேச பேச்சுப் போட்டியின் இறுதிச்சுற்று – ஹூஸ்டன் தமிழ் இருக்கை

தமிழ்தமிழ் | EnglishEnglish

சர்வதேச பேச்சுப் போட்டியின் இறுதிச்சுற்று.
பல்வேறு நாடுகளை சார்ந்த மாணவர்கள் கலந்துக் கொள்ளும் சுவாரசியமான திறமை போட்டி.
அவசியம் நேரலையில் கலந்து கொண்டு பங்குபெறும் மாணவர்களை வாழ்த்துங்கள் மற்றும் உங்கள் குழந்தைகளுக்கும் ஊக்கமளியுங்கள்.
நாள்: சனிக்கிழமை, டிசம்பர் 19, 2020
நேரம்: காலை 7 மணி CST அமெரிக்கா / மாலை 6;30 மணி IST இந்தியா
நேரலையில் காண: https://www.facebook.com/HoustonTamilStudiesChair.